جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
17 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : -
  تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 17 مقاله
  توضیحات : استادگروه فیزیولوژی و بیوفیزیک و مرکز تحقیقات آسیب شیمیایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : فیزیک
  • گرایش : فیزیک
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1400/07/29
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها