جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
5 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 5 مقاله
  توضیحات : دانشیارگروه میکروبیولوژی، دانشکده ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : زیست شناسی
  • گرایش : میکروبیولوژی
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1400/07/29
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها