جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
4 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : دانشگاه لرستان
  تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 4 مقاله
  توضیحات : دانشجوی کارشناس ارشد منابع طبیعی دانشگاه لرستان
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی منابع طبیعی
  • گرایش : منابع طبیعی
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1400/07/29
مقالات جدیدترین رویدادها