جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
7 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : دانشگاه یاسوج
  تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 7 مقاله
  توضیحات : کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه یاسوج
  جزئیات بیشتر
  • رشته : علوم اجتماعی
  • گرایش : جامعه شناسی
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1400/07/29
مقالات جدیدترین رویدادها