جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
2 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 2 مقاله
  توضیحات : کارشناس میکروبیولوژیکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
  جزئیات بیشتر
  • رشته : زیست شناسی
  • گرایش : میکروبیولوژی
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1400/07/29
مقالات جدیدترین ژورنال ها