جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
25 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : -
  تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 25 مقاله
  توضیحات : phd مرکز تحقیقات کاربرد درمانی توکسین های میکروبی و گروه میکروبشناسی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...(عج)، تهران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : -
  • گرایش : -
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1400/07/29
مقالات جدیدترین ژورنال ها