جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
9 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : دانشگاه ارومیه
  تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 9 مقاله
  توضیحات : دانشجوی دکتری رشته مهندسی منابع آب دانشگاه ارومیه
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی کشاورزی
  • گرایش : مهندسی منابع آب
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1400/07/29
مقالات جدیدترین ژورنال ها