جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی و مهندسی بافت، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی شیمی
  • گرایش : بیوتکنولوژی
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1400/07/29
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها