جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : دانشجوی گروه مهندسی معدن، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی معدن
  • گرایش : معدن
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1400/07/29