جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
2 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 2 مقاله
  توضیحات : گروه علوم کامپیوتر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : علوم کامپیوتر
  • گرایش : علوم کامپیوتر
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1400/07/29
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها