جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : دانشگاه اصفهان
  تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : بورسیه عضو هیئت علمی گروه مهندسی-gis، دانشکده فنی و مهندسی نقشه برداری دانشگاه اصفهان
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی عمران
  • گرایش : نقشه برداری
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1400/07/29
مقالات جدیدترین ژورنال ها