جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : دانشگاه بجنورد
  تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : دکتری ریاضی کاربردی (تحقیق در عملیات) و عضو هیات علمی دانشگاه، دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه دانشگاه بجنورد، بجنورد
  جزئیات بیشتر
  • رشته : ریاضی محض
  • گرایش : ریاضی کاربردی
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1400/07/29
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها