جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
4 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : -
  تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 4 مقاله
  توضیحات : کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری و حمل و نقل، معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان، اصفهان، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : معماری
  • گرایش : برنامه ریزی شهری
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1400/07/29
مقالات جدیدترین رویدادها