جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
8 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 8 مقاله
  توضیحات : دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی کامپیوتر
  • گرایش : کامپیوتر
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1400/07/29
مقالات جدیدترین ژورنال ها