جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه شهید بهشتی تهران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : جغرافیا
  • گرایش : جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1401/03/08
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها