جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : -
  تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : کارشناس ارشد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور (rs&gis)
  جزئیات بیشتر
  • رشته : جغرافیا
  • گرایش : سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1401/03/08
مقالات جدیدترین رویدادها