جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
10 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 10 مقاله
  توضیحات : گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی کشاورزی
  • گرایش : کشاورزی
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1400/07/30
مقالات جدیدترین ژورنال ها