جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
2 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : دانشگاه گیلان
  تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 2 مقاله
  توضیحات : دانش آموخته دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی کشاورزی
  • گرایش : کشاورزی
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1400/07/30
مقالات جدیدترین ژورنال ها