جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
5 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 5 مقاله
  توضیحات : استادیار و عضو هیأت علمی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
  جزئیات بیشتر
  • رشته : حقوق
  • گرایش : حقوق
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1400/08/01
مقالات جدیدترین رویدادها