جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
3 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : -
  تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 3 مقاله
  توضیحات : پژوهشگر حسابداری، مدیرعامل گروه تخصصی دهکده شکوه، کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : حسابداری
  • گرایش : حسابداری
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1400/08/01
مقالات جدیدترین ژورنال ها