جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
5 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 5 مقاله
  توضیحات : دانشکده فنی و مهندسی، گروه کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی، موسسه آموزش عالی روزبه واحد زنجان، زنجان، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی کامپیوتر
  • گرایش : هوش مصنوعی
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1400/08/01
مقالات جدیدترین ژورنال ها