جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
4 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : دانشگاه تهران
  تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 4 مقاله
  توضیحات : دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق کیفری اطفال و نوجوانان دانشگاه تهران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : حقوق خصوصی
  • گرایش : حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1400/08/01
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها