جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
2 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : دانشگاه شیراز
  تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 2 مقاله
  توضیحات : گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : معماری
  • گرایش : برنامه ریزی شهری
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1400/08/01
مقالات جدیدترین رویدادها