جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
4 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 4 مقاله
  توضیحات : کارشناس ارشد معماری اسلامی،گروه هنر و معماری اسلامی، دانشکده هنر و معماری اسلامی، دانشگاه بین المللی امام رضا، مشهد، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : معماری
  • گرایش : مهندسی معماری اسلامی
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1400/08/01
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها