جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه فردوسی مشهد و مدرس دانشگاه
  جزئیات بیشتر
  • رشته : حقوق خصوصی
  • گرایش : حقوق جزا و جرم شناسی
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1400/08/26
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها