جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : متفرقه
  تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : طلبه سطح سه (کارشناسی ارشد) رشته تفسیر و علوم قرآن از جامعه الزهراء (س) قم، پژوهشگر
  جزئیات بیشتر
  • رشته : الهیات و معارف اسلامی
  • گرایش : تفسیر و علوم قرآن
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1400/09/11