جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
3 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : دانشگاه تهران
  تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 3 مقاله
  توضیحات : acecr - applied chemistry research group, faculty of chemistry, tehran university, tehran, iran
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی شیمی
  • گرایش : شیمی کاربردی
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1400/11/11
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها