جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : دانشگاه یاسوج
  تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : mscstructural eng., department of civil eng., school of engineering, yasouj university, yasouj, iran
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی عمران
  • گرایش : سازه
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1401/02/19
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها