جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : دانشگاه لرستان
  تحصیلات : کارشناسی
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : لیسانس مدیریت صنعتی، دانشگاه لرستان
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مدیریت بازرگانی
  • گرایش : مدیریت صنعتی
  • تحصیلات : کارشناسی
  • تاریخ انتشار : 1401/02/21
مقالات جدیدترین رویدادها