جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : متفرقه
  تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : دانش پژوه مقطع سطح چهار (دکتری) رشته فقه خانواده، مرکز تخصصی فقه و اصول الزهرا (س) اهواز، مدرّس و پژوهشگر
  جزئیات بیشتر
  • رشته : فقه و حقوق
  • گرایش : فقه و حقوق
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1401/02/22
مقالات جدیدترین ژورنال ها