جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : دانشگاه تهران
  تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : دانشجوی دکتری حقوق نفت و گاز، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : حقوق خصوصی
  • گرایش : حقوق نفت و گاز
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1401/03/05
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها