جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : کارشناسی ارشد آموزش جامعه نگر سلامت-دانشکده مجازی مدیریت و آموزش پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی کارشناس و مربی بهورزی شبکه بهداشت و درمان شهرستان نکا
  جزئیات بیشتر
  • رشته : پزشکی
  • گرایش : بهداشت
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1401/03/09
مقالات جدیدترین رویدادها