جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : متفرقه
  تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : طلبه سطح سه (کارشناسی ارشد) رشته تفسیر و علوم قرآن، مشغول به سطح چهار (دکتری) رشته تفسیر تطبیقی قرآن، فعّال فرهنگی، پژوهشگر و مدرّس حوزه و دانشگاه
  جزئیات بیشتر
  • رشته : الهیات و معارف اسلامی
  • گرایش : تفسیر و علوم قرآن
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1401/03/10
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها