جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : کارشناس ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی، گروه میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پزشکی تهران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : زیست شناسی
  • گرایش : میکروبیولوژی
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1401/03/22
مقالات جدیدترین رویدادها