جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
2 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : دانشگاه ایلام
  تحصیلات : کارشناسی
  تعداد مقالات : 2 مقاله
  توضیحات : دانشجوی کارشناسی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی دانشگاه ایلام ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : علوم آزمایشگاهی بالینی
  • گرایش : علوم آزمایشگاهی
  • تحصیلات : کارشناسی
  • تاریخ انتشار : 1401/03/24
مقالات جدیدترین ژورنال ها