جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : گروه فیزیک دانشکده علوم پایه دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین
  جزئیات بیشتر
  • رشته : فیزیک
  • گرایش : فیزیک
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1401/03/29
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها