جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : کارشناس ارشد اقتصاد گرایش انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد واحد الیگودرز، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : علوم اقتصادی
  • گرایش : اقتصاد انرژی
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1401/04/04
مقالات جدیدترین رویدادها