جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : دانشجوی دکتری، گروه ادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، اردبیل، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : زبان و ادبیات فارسی
  • گرایش : زبان و ادبیات فارسی
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1401/04/08
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها