جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشگاه علامه قزوینی، قزوین، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : تربیت بدنی و علوم ورزشی
  • گرایش : فیزیولوژی ورزشی
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1401/04/20
مقالات جدیدترین ژورنال ها