جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : دکتری تخصصی روانشناسی تربیتی، گروه ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
  • گرایش : روانشناسی تربیتی
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1401/04/26
مقالات جدیدترین ژورنال ها