جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
3 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 3 مقاله
  توضیحات : دکترا گروه سلامت درحوادث و بلایا دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : پزشکی
  • گرایش : بهداشت
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1401/05/15
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها