جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : گروه داخلی جراحی، مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : پزشکی
  • گرایش : جراحی عمومی
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1401/05/18
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها