جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : occupational health research center, department of occupational health, school of public health, shahid sadoughi university of medical sciences, yazd, iran
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی بهداشت حرفه ای
  • گرایش : مهندسی بهداشت حرفه ای
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1401/05/19
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها