جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : استادیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنراسلامی تبریز
  جزئیات بیشتر
  • رشته : معماری
  • گرایش : معماری
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1401/05/29
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها