جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : دانشگاه شهرکرد
  تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : عضو هیأت علمی دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد
  جزئیات بیشتر
  • رشته : -
  • گرایش : -
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1401/05/30
مقالات جدیدترین رویدادها