جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : دانشجو کارشناسی ارشد مکان یک گرایش تبدیل انرژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی مکانیک
  • گرایش : تبدیل انرژی
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1401/06/05
مقالات جدیدترین ژورنال ها