جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : دانشگاه دامغان
  تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : استادیار گروه هنر دانشگاه دامغان
  جزئیات بیشتر
  • رشته : هنر
  • گرایش : هنر
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1401/06/09
مقالات جدیدترین رویدادها