جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : گروه معارف اسلامی، دانشکده ی الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : الهیات و معارف اسلامی
  • گرایش : الهیات و معارف اسلامی
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1401/06/14
مقالات جدیدترین رویدادها