جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : مرکز تحقیقات قلب سالم، گروه بیوشیمی و فیزیک پزشکی، دانشکده ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : فیزیک
  • گرایش : فیزیک پزشکی
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1401/06/14
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها