جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : دانشگاه جیرفت
  تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : گروه علوم انسانی، دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه جیرفت، جیرفت، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : -
  • گرایش : -
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1401/06/15
مقالات جدیدترین ژورنال ها